Welkom bij

Wapenonklaarmaken

Voor het vakkundig deactiveren en certificeren van vuurwapens
Meer info

Over het onklaar maken van vuurwapens

Wetgeving deactiveren van vuurwapens
HD repair verzorgt het deactiveren (onklaar maken) van uw vuurwapen: pistool, revolver, geweer, karabijn enzovoorts en levert daarbij een officieel Europees certificaat.
Sinds de nieuwe wapenwetgeving van kracht is geworden eind juli 2019 mogen wapenhandelaren in Nederland wel weer zelf vuurwapens deactiveren, maar niet certificeren. Dit doet voortaan de Controlerende Autoriteit van de politie in Apeldoorn.

 

HD repair verzorgt het deactiveren van uw wapen en zorgt in afstemming met de politie voor een officieel Europees certificaat.
De kosten voor het deactiveren en certificeren van een vuurwapen bedragen in totaal  € 350,- .
HD repair vraagt dit bedrag in zijn geheel aan te betalen wanneer u uw wapen inlevert voor deactivering. Bij voorkeur in contanten, omdat HD repair niet over een eigen pin-automaat beschikt.

 

 

Hoe wapens worden gedeactiveerd

 

De werkwijze is als volgt:

1. Voor het eigenlijke deactiveren begint, vult de erkenningshouder (wapenhandelaar) eerst het deactiveringsformulier in. Daarop komen alle gegevens van het wapen.

2. Het wapen wordt uiteengenomen en aan de hand van een lijst van voorgeschreven bewerkingen worden de diverse essentiële onderdelen gefreesd, geboord, geslepen of gezaagd. Het las- en/of lijmwerk aan het wapen gebeurt grotendeels later, na de keuring.

3. Het wapen wordt op afspraak naar de Controlerende Autoriteit van de politie in Apeldoorn gebracht waar wordt gecontroleerd of alle bewerkingen naar behoren zijn uitgevoerd. Alle Essentiële onderdelen worden voorzien van het wapennummer en een EU-merkje, en na goedkeuring kan het wapen weer worden opgehaald door de erkenningshouder.

4. Dan worden de hardstalen pinnen bv. in de loop en andere essentiële delen vast gelast en kan het wapen worden ‘gesloten’. Hiervan worden foto’s gemaakt die worden gemaild naar de Controlerende Autoriteit van de politie in Apeldoorn. Na de laatste goedkeuring schrijft deze dan het certificaat uit en stuurt dit naar de erkenningshouder.

5. De klant wordt op de hoogte gebracht dat het wapen met certificaat kan worden opgehaald.

Let op!

Nadat u uw gedeactiveerde wapen en certificaat hebt opgehaald, moet u Korpscheftaken van de politie in uw regio melden dat u nu een gedeactiveerd wapen in huis hebt. Als u dit niet doet en de politie op enig moment ontdekt dat u een deac-wapen heeft, maar daarvan geen melding hebt gedaan, dan kan dit wapen in beslag worden genomen.

 

Resultaat

Bij het deactiveren van een vuurwapens streven wij altijd naar een zo mooi en gaaf mogelijk resultaat. Dat wil zeggen dat bij geweren, andere schoudervuurwapens en veel pistolen aan de buitenkant niet of nauwelijks meer te zien is dat het wapen is gedeactiveerd. In enkele gevallen kunnen kleine frees- of lassporen echter niet helemaal worden verhuld.

In de regel houdt deactiveren in:

  • De loop wordt deels open gefreesd waardoor een lange, smalle gleuf ontstaat, meestal aan de zijkant of onderzijde van de loop. Bij revolvers beslaat deze gleuf de helft van de looplengte. Bij geweren bedraagt de gleuflengte drie maal de lengte van de kamer en wordt deze bij voorkeur aan de onderzijde van de loop aangebracht, zodat deze bedekt wordt door de kolf. Bij revolvers of pistolen met en openliggende loop is deze gleuf vaak niet te verhullen.
  • Hagelgeweren kunnen niet meer worden ‘gebroken’, dat wil zeggen geopend.
  • De voorzijde van de loop blijft open. Dus geen zichtbare stoppen.
  • Door de kamer of de loop wordt een hardstalen pen vast gelast.
  • De grendel van enkelschots- en repeteergeweren wordt schuin afgeslepen, maar kunnen doorgaans nog wel bewegen. De afsluiter van (semi-)automatische wapens wordt altijd vast gelast.
  • De trekker wordt altijd vast gelast.
  • In sommige gevallen kan de slede van een pistool nog worden bewogen.
  • De cilinder van een revolver wordt over tweederde van de cilinderlengte uitgefreesd en vastgezet.
  • De externe haan van pistool en revolver kunnen meestal nog wel bewegen, maar niet blijvend gespannen.

 

 

Tijdsduur

Het deactiveren van vuurwapens is nu veel meer werk dan vóór 2016. Vooral het administratieve en keuringstraject en het transporteren van de wapens naar de Conttrolerende Autoriteit in Apeldoorn kost vele malen meer tijd dan het technische onklaar maken zelf. Alles bij elkaar kost het deactiveren gemiddeld meer dan zeven uur per wapen. Tussen het moment van het door de klant aanleveren van het wapen en het weer kunnen ophalen na deactiveren en certificeren liggen gemiddeld vijf tot zes maanden.

 

Wilt u uw wapen laten deactiveren?

Ga voor het deactiveren van uw wapen naar de winkel van Bold Action, Lindeweg 115 in Zwijndrecht, waar HD repair zijn werkplaats heeft.

Openingstijden: Woensdagavond van 19.00u tot 21.00u en zaterdag overdag van 9.00u tot 12.15u en van 13.15u tot 16.00u.

Neem uw wapenverlof c.q. jachtakte mee zodat u kunt aantonen dat uw wapen bekend is bij de politie.

 

Vuurwapens zonder verlof of jachtakte kunnen wij niet aannemen! Er zijn echter wel mogelijkheden voor zogenaamde ‘zoldervondsten’.

 

Vóór april 2016 onklaar gemaakte vuurwapens kunnen niet achteraf Europees gecertificeerd worden.

HD repair kan echter wel een verklaring uitschrijven voor vuurwapens die vóór april 2016 op de oude manier zijn gedeactiveerd. Bel voor informatie.

 

 

HD repair

Lindeweg 115

3334LA  Zwijndrecht

Tel.: 06-57044403

Email: hd-repair@outlook.com

Site: www.hdrepair.nl